Inschrijven Sporters | 2024

LET OP!

Beste sporter en/of ouder/verzorger,

De kosten voor Action Jeugdsportkamp zijn vastgesteld op €465,- per ingeschreven sporter.